Direcții și servicii

Publicare :
 Director General  secretariat@politialocala3.ro
   

 

 

 

  
 Serviciul Circulaţie pe Drumurile Publice
 circulatie@politialocala3.ro
   
Serviciul Evidenţa Persoanelor
 evidentapersoane@politialocala3.ro
   
 Serviciul Inspecţie şi Control   control@politialocala3.ro
 Serviciul Control Comercial 
 Serviciul Disciplină în Construcţii   disciplinainconstructii@politialocala3.ro
 Biroul Afisaj Stradal
 Servicul Autorizare  autorizare@politialocala3.ro
   
   
 Serviciul Control Protecţia Mediului   protectiamediului@politialocala3.ro
 Serviciul Control Salubritate  mediu@politialocala3.ro
   

 
   
   


 
   


   

 
 Biroul Relaţii cu Publicul  relatiipublice@politialocala3.ro
   
 Direcția Dispecerat  dispecerat@politialocala3.ro
 Serviciul Monitorizare si Prelucrarea Date
 Compartiment Paza Obiective
   

 

 

 
   
 Servicul Ordine Publică

 ordinepublica@politialocala3.ro